HACCP-Keurmerk
op tijd door kwaliteit

Over ons

Espresso Ideas staat voor eerst denken dan pas doen. Vanuit deze filosofie bedenken we concepten. Soms komt ons iets op de weg waarbij we voor de keuze staan dit als dienst of product zelf in de markt zetten.  

Espresso Ideas beschikt over communicatie- en bedrijfskundig deskundigheid. In deze hoedanigheid heeft het organisaties, stichtingen, horeca, detaillisten en webwinkels op weg geholpen haar HACCP-proces op orde te krijgen. Onze ervaring is dat er vele aanbieders zijn maar ook een grote diversiteit in aanpak, visie maar ook kwaliteit.

Nu zijn er veel keurmerken maar niet voor de HACCP branche. Na 3 jaar intensief onderzoek hebben we een standaard bepaald. De standaard vertaalt zich in het HACCP-Keurmerk. 

De klant ervaart middels het keurmerk-logo dat de te kiezen organisatie aan een vaste waarde-norm voldoet omdat het terecht het logo mag gebruiken van HACCP-Keurmerk. 

Een groot misverstand is dat organisaties die in de voedselbranche werken en moeten voldoen aan de wetgeving geen HACCP-Keurmerk kunnen ontvangen en mogen gebruiken. Deze organisaties komen uitsluitend in aanmerking voor een HACCP-Certificering via een HACCP-(advies)bureau.